Tin vắn chứng khoán ngày 3/10

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

Diễn biến giá cổ phiếu TMT trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Hà Anh

03/10/2011 08:35

Những thông tin đáng chú ý ngày 3/10/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

* Ngày 3/10/2011, 1.724.437 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 409/2011/TB-SGDHCM ngày 14/04/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

* Từ ngày 6/10/2011 - 28/10/2011, ông Bùi Quốc Công - Phó tổng giám đốc; Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) đăng ký mua 2.251.125 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 3.024.120 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/10/2011 - 28/10/2011, ông Nguyễn Việt Anh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã TMT-HSX) đăng ký bán hết 2.251.125 cổ phiếu.

* Từ ngày 3/10/2011 - 3/12/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã TLG-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.244.876 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/10/2011 - 2/12/2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HSX) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 4.712.775 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/8/2011 - 30/9/2011, Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông nội bộ của của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HSX) đăng ký mua 318.000 cổ phiếu, đăng ký bán 318.000 cổ phiếu, đã mua 38.720 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá thị trường không phù hợp với mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.541.610 cổ phiếu, chiếm 21,08% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/10/2011 - 5/12/2011, Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông nội bộ của của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HSX) đăng ký mua 279.300 cổ phiếu, đăng ký bán 279.300 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.541.610 cổ phiếu, chiếm 21,08% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 4/10/2011 - 30/10/2011, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) đăng ký bán hết 5.715.364 cổ phiếu, nhằm thoái vốn tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần.

* Từ ngày 5/10/2011 - 29/11/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) đăng ký mua 984.570 cổ phiếu, đăng ký bán 1.384.620 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.205.330 cổ phiếu, chiếm 6,94% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 5/10/2011 - 5/12/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM-HSX) đăng ký mua 1.267.470 cổ phiếu, đăng ký bán 1.267.470 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.112.446 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ, nhằm đầu tư trung và dài hạn.

* Từ ngày 5/10/2011 - 11/11/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hà, do ông Tống Văn Dũng - Tổng giám đốc làm đại diện - thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential (mã MAFPF1-HSX) đăng ký mua 100.000 chứng chỉ quỹ, nâng số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ lên 3.763.250 chứng chỉ quỹ, chiếm 17,58% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vốn.

* Từ ngày 4/8/2011 - 28/9/2011, bà Mai Ngọc Yến - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đăng ký bán 24.736 cổ phiếu, đã bán 19.730 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.006 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/10/2011 - 5/12/2011, bà Mai Ngọc Yến - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, đăng ký bán 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 15.006 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 27/9/2011, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đã bán 650.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.147.254 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HSX) thông báo góp 50 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn 4. Công ty này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trụ sởchính đặt tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp và bổ nhiệm bà Trương Thị Lệ Khanh là người quản lý 100% phần vốn góp trên.

* Công ty Cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HSX) thông báo ông Lương Đình Quang thôi giức chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 28/9/2011; bầu ông Thái Văn Chuyện làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Lương Đình Quang và bầu ông Thái Văn Chuyện giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 28/9/2011; bầu ông Phùng Nguyễn Âu Đệ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 28/9/2011.

* Từ ngày 2/8/2011 - 27/9/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) đăng ký mua 984.570 cổ phiếu, đăng ký bán 1.384.620 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.605.380 cổ phiếu, chiếm 7,81% vốn điều lệ, nhằm đầu tư

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) công bố thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

* Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã CMX-HSX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Trần Phong Quốc, bộ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hà chức vụ Kế toán trưởng, kể từ ngày 1/10/2011.

* Từ ngày 26/9/2011 - 30/9/2011, Dragon Capital Vietnam Mother Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC-HSX) đã bán 2.609.980 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 13.478.020 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu.

* Từ ngày 1/8/2011 - 28/9/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HSX) đăng ký mua 270.000 cổ phiếu, đăng ký bán 270.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 10 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 449.990 cổ phiếu, chiếm 4,9999% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Ngày 29/9/2011, Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính Đầu tư Long Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC-HSX) đã mua 1.571.990 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.574.100 cổ phiếu, chiếm 12,7258% vốn điều lệ.

* Từ ngày 27/7/2011 - 27/9/2011, bà Trần Thị Lan - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá cổ phiếu chưa đạt yêu cầu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 239.400 cổ phiếu.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần VITALY (ma VTA-HNX) được đăng ký giao dịch 6.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 60 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty Cổ phần MEINFA (mã MEF-HNX) được đăng ký giao dịch 2.900.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 29 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hà Nội thông báo chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) được niêm yết bổ sung 194.250 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị Quyết số 02/2011.NQ.ĐHĐCĐ.CPC ngày 1/4/2011 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 1.942.500.000 đồng.

* Từ ngày 3/10/2011 - 28/11/2011, ông Dương Thành Đông - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán hết 23.600 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 4/10/2011 - 25/11/2011, ông Nguyễn Quốc Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 5/10/2011 - 1/12/2011, bà  Nguyễn Thị Hồng Châu - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt Net (mã NET-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/10/2011 - 2/12/2011, ông Vũ Văn Minh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) đăng ký bán 8.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 4/10/2011 - 2/12/2011, ông Nguyễn Văn Dự - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

* Từ ngày 4/10/2011 - 2/12/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Dana-Ý (mã DNY-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/10/2011 - 28/11/2011, ông Văn Đình Hoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 22/9/2011 - 26/9/2011, bà Đào Thị Hồng Xiêm, vợ ông Nguyễn Quốc Hồng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) đã bán hết 8.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/7/2011 - 15/9/2011, ông Dương Thành Đông  - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 23.600 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 23.600 cổ phiếu, chiếm 0,79% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) bổ nhiệm ông Trần Minh Quang, Giám đốc điều hành sản xuất giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ kể từ ngày 21/9/2011.

* Từ ngày 17/6/2011 - 17/8/2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A,  tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HNX) đăng ký mua 12.660.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 22.346.666 cổ phiếu, chiếm 22,35% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/6/2011 - 17/8/2011, Công ty TNHH Một thành viên Tài chính IPA, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND-HNX) đăng ký bán 16.444.417 cổ phiếu, đã bán 3.500.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do cân nhắc tâm lý nhà đầu tư, số cổ phiếu nắm giữ còn 12.944.417 cổ phiếu, chiếm 12,94% vốn điều lệ.

* Ngày 30/3/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HNX) chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 cổ phiếu mới).

* Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (mã PXA-HNX) thông báo góp vốn thành lập Công ty cổ phiếu Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà An với tỷ lệ vốn góp đạt 49%; ông Trần Đình Quang - Phó Tổng giám đốc PVIT đại diện 30% vốn điều lệ tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phiếu Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà An; ông Nguyễn Trung Kiên đại diện 19% vốn điều lệ tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phiếu Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà An.

* Từ ngày 16/8/2011 - 28/9/2011, ông Cao Tùng Lâm - Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 263.800 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến giá không hợp lý, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 641.190 cổ phiếu, chiếm 5,83% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/8/2011 - 28/9/2011, ông Đỗ Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 22.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến giá không hợp lý, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 52.380 cổ phiếu, chiếm 0,48% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/8/2011 - 28/9/2011, bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 22.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến giá không hợp lý, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 106.587 cổ phiếu, chiếm 0,97% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/8/2011 - 28/9/2011, ông Trần Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã PHC-HNX) đã mua 33.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 215.825 cổ phiếu, chiếm 1,96% vốn điều lệ.