Tin vắn chứng khoán ngày 6/4

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/4/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam...

Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Hà Anh

06/04/2012 08:11

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/4/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 5/4/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HSX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2012 do công ty này đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ 7.707.487.059 đồng.

* Ngày 5/4/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (mã TRI-HSX) với số lượng là 27.548.360 cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết là 275.483.600.000 đồng như theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 10/4/2012. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày 9/4/2012.

* Ngày 5/4/2012, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 41/2012/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HSX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2012 do công ty này đã vi phạm Khoản 1.1b Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 là -77,156 tỷ đồng.

* Từ ngày 9/4/2012 - 20/4/2012, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển hạ tầng PBC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HSX) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 80.000 cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn lưu động.

* Từ ngày 10/4/2012 - 21/4/2012, bà Đặng Thập Nương, mẹ bà Nguyễn Phương Hạnh - Phó giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) đăng ký bán 250 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 250 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/4/2012 - 5/6/2012, Nawaplastic Industries (Saraburi) Co.Ltd , cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 5.859.840 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 19/3/2012 - 30/3/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) đã mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 8.031.569 cổ phiếu, chiếm 8,13% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 6/4/2012 - 6/6/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 9.031.569 cổ phiếu, chiếm 9,14% vốn điều lệ, nhằm đầu tư ngắn hạn.

* Từ ngày 6/4/2012 - 3/5/2012, ông Tạ Xuân Thủy, chồng bà Lê Thị Mỹ Ngọc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HSX) đăng ký bán hết 19.100 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 6/4/2012 - 18/5/2012, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 6.080.606 cổ phiếu, chiếm 6,08% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 9/4/2012 - 9/6/2012, Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký mua 4.500.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 12/4/2012 - 12/6/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HSX) đăng ký mua 1.200.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư tài chính.

* Từ ngày 9/4/2012 - 9/6/2012, Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) đăng ký mua 11.018 cổ phiếu, đăng ký bán 751.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 748.500 cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn điều lệ, nhằm đầu tư trung và dài hạn.

* Từ ngày 9/4/2012 - 5/6/2012, Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMC-HSX) đăng ký mua 441.750 cổ phiếu, đăng ký bán 1.747.288 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.740.312 cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/2/2012 - 20/4/2012, bà Lê Thị Mỹ Ngọc - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HSX) đã mua 30.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 39.276 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/4/2012 - 6/6/2012, bà Lương Thị Thanh Loan, vợ ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 6,72% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và bổ sung danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/4/2012 - 20/5/2012, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HSX) đăng ký bán hết 429.490 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 12/5/2012, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB-HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tại Trung tâm Hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

* Ngày 12/5/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang).

* Ngày 21/4/2012, Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Nhà hàng Hoa sứ 2 - Đệ nhất Khách sạn, số 25 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HSX) công bố ông Nguyễn Ngọc Hưng là người được công ty ủy quyền là "Người thực hiện công bố thông tin".

* Ngày 11/5/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản (mã ICF-HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản, số A77/1, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp.HCM.

* Ngày 27/3/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HSX) đã bán 103.180 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện nắm giữ còn 573.110 cổ phiếu, chiếm 4,8% vốn điều lệ, nhằm thay đổi tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần thép Nam Kim (mã NKG-HSX) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, kể từ ngày 26/3/2012.

* Ngày 21/4/2012, Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã SJD-HSX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Trụ sở công ty thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bỉnh Phước.

* Ngày 7/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HSX) tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012 tại phòng 503, tầng 5, Công ty phầm mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, Tp Đà Nẵng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HSX) thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đến ngày 22/5.

* Ngày 27/3/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre (mã DHC-HSX) đã mua 653.160 cổ phiếu, đã bán 1.500.240 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.385.428 cổ phiếu, chiếm 15,9% vốn điều lệ, nhằm thực hiện giao dịch mua bán.

* Từ ngày 28/3/2012 - 29/3/2012, Công ty Cổ phần Dịch vụ phát triển hạ tầng PBC, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HSX) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 110.000 cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn lưu động.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (mã BHC-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/4/2012  do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đạt lợi nhuận âm (-13.921.964.189 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã APS-HNX) vào diện cảnh báo kể từ ngày 05/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương đạt lợi nhuận âm (-91.797.612.093 đồng). Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã CTX-HNX) được niêm yết 25.453.800 cổ phiếu tại HNX với tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 254,5 tỷ đồng.

* Ngày 6/4/2012, 269.994 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (mã DL1-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 2.699.940.000 đồng.

* Từ ngày 6/4/2012 - 5/6/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV-HNX) đăng ký bán 4.360.000 cổ phiếu, đăng ký mua 4.360.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 6/4/2012 - 5/6/2012, ông  Nguyễn Hoàng Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm phục vụ đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 6/4/2012 - 5/6/2012, ông Nguyễn Tuấn Bao - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đăng ký bán 115.432 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 29/3/2012, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) đã mua 2.816.400 cổ phiếu, chiếm 6,46% vốn lưu động.

* Từ ngày 5/4/2012 - 1/6/2012, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/4/2012 - 1/6/2012,  ông Trần Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/4/2012 - 27/4/2012,  Công ty TNHH MTV Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp, người có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ôtô PTM (mã PTM-HNX) đăng ký bán hết 77.300 cổ phiếu, nhằm thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần.

* Từ ngày 28/3/2012 - 30/3/2012, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX) đã mua 135.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.137.750 cổ phiếu, chiếm 24,94% vốn lưu động.

* Từ ngày 5/4/2012 - 4/6/2012, ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 7/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại phòng hội thảo 1 & 2 Khách sạn Melia Hà Nội 44b Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

* Từ ngày 8/2/2012 - 30/3/2012, ông Trần Trọng Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) đăng ký bán 30.800 cổ phiếu, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 30.800 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn lưu động.

* Ngày 12/5/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim 8 (mã CX8-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Trụ sở chính Công ty - Tầng 15 Tòa nhà Constrexim 8, Km 8 Đường Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Ngày 28/3/2012, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) đã bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 194.000 cổ phiếu, chiếm 3,09% vốn lưu động.

* Ngày 29/3/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vận tải ngoại thương (mã VNF-HNX) đã mua 106.000 cổ phiếu, chiếm 5,11% vốn lưu động.