1. Chứng khoán
00:28 - Thứ Sáu, 12/4/2013 Print

Vinacafé Biên Hòa thay đổi nhân sự chủ chốt

Việc từ nhiệm cũng như bầu bổ sung nhân sự sẽ được phê duyệt chính thức tại đại hội đồng cổ đông VCF...

Vinacafé Biên Hòa thay đổi nhân sự chủ chốt

Một trong những thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành của VCF.

Hà Anh
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty.

Cụ thể, ông Đoàn Đình Thiêm thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa; ông Nguyễn Văn Hà được Hội đồng quản trị bầu bổ sung tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 của công ty.

Ông Phạm Quang Vũ trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Trương Công Thắng trở thành Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Đỗ Văn Nam đã từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, kể từ ngày 10/4/2013.

Việc từ nhiệm cũng như bầu bổ sung vào chức danh trên sẽ được phê duyệt chính thức tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty.

Được biết, Hội đồng Quản trị VCF đã thông qua kế hoạch kinh doanh trình đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với doanh thu đạt 3.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 475 tỷ đồng.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.