VSD đã cấp 20.259 mã giao dịch cho nhà đầu tư ngoại

VSD công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý 4/2016...

Trong quý 4/2016, VSD đã cấp 513 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 418 cá nhân và 95 tổ chức.

Hà Anh

05/01/2017 08:54

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong quý 4/2016.

Theo đó, trong quý 4/2016, VSD đã cấp 513 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 418 cá nhân và 95 tổ chức. Đồng thời, hủy 6 mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 1 cá nhân và 5 tổ chức.

Tính đến ngày 31/12/2016, đã có thêm 153 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 37 tổ chức và 116 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 38 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 7 tổ chức và 31 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 01 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành tính đến ngày 31/12/2016 đạt 20.259 mã - trong đó, có 3.152 tổ chức và 17.107 cá nhân.