VTA chuyển nhượng khu đất 2/34 Phan Huy Ích cho Fico trị giá 196,57 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác...

Quý 1/2011, VTA báo lỗ 8,838 tỷ đồng

Hà Vy

16/06/2011 08:45

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo đó, năm 2011 công ty đặt mục tiêu với doanh thu bán hàng đạt 245,937 tỷ đồng; sản lượng sản xuất đạt 4.300.000m2; sản lượng tiêu thụ đạt 4.350.000 m2 và công ty đặt kế hoạch tiếp tục lỗ 4,7 tỷ đồng sau khi năm 2010 đã lỗ 42 tỷ đồng.

Đồng thời, do không thể thu xếp vốn góp đầu tư vào dự án 2/34 Phan Huy Ích nên Đại hội cổ đông thông qua chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng khu đất 2/34 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình cho Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (Fico) để đơn vị này đầu tư dự án với giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không gắn liến với tài sản trên mặt đất) là 196,57 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 của VTA đạt 52,85 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - 8,77 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,838 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/5, HNX đã có quyết định về việc hủy niêm yết 6.000.000 cổ phiếu VTA với giá trị cổ phiếu hủy niêm yết theo mệnh giá là 60 tỷ đồng do kết quả sản xuất kinh doanh đã bị lỗ trong ba năm liên tục từ năm 2008 đến năm 2010. Ngày hủy niêm yết là ngày 2/6/2011. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ngày 31/5/2011.