chuoihagl

  • HAGL Agrico rót thêm hơn 1.100 tỷ vào chuối và ớt

    HAGL Agrico rót thêm hơn 1.100 tỷ vào chuối và ớt

    - 18/08/2018 09:39 0

    Sau cuộc hôn nhân "môn đăng hộ đối" với Thaco, HAGL Agrico rót thêm 1.137 tỷ đồng mở rộng diện tích trồng chuối, ớt...