chuyenco

  • Các nguyên thủ quốc gia sử dụng máy bay gì?

    Các nguyên thủ quốc gia sử dụng máy bay gì?

    - 14/05/2019 11:51 0

    Trong khi chuyên cơ của một số nguyên thủ được chế tạo riêng, một số khác được thuê lại của các hãng hàng không thương mại...