congdanrobot

  • Lần đầu tiên một robot được trao quyền công dân

    Lần đầu tiên một robot được trao quyền công dân

    - 27/10/2017 15:33 0

    Sophia - do công ty Hanson Robotics chế tạo mới đây trở thành robot đầu tiên trên thế giới được trao quyền công dân tại Saudi Arabia...