congnghiephoa

  • Thúc đẩy phát triển ngành cơ khí

    Thúc đẩy phát triển ngành cơ khí

    - 27/09/2019 09:43 0

    Ngành cơ khí vẫn được ví như "xương sống" của nền kinh tế, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển...