congtycophanphuongnam

  • Loạt bất thường vụ Phương Nam bán vốn tại CGV

    Loạt bất thường vụ Phương Nam bán vốn tại CGV

    - 29/08/2018 15:20 0

    Sau 7 năm, quy mô của hệ thống CGV đã tăng lên gấp 3 lần trong khi Phương Nam lại dự định thoái vốn với mức giá chưa đến 60% mức định giá cách đây 7 năm...