congtymaydonglucvamaynongnghiepvietnam

  • VEAM nhận gần 3.000 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết

    VEAM nhận gần 3.000 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết

    - 13/08/2018 10:45 0

    Vốn là một công ty có lợi nhuận chủ yếu đến từ công ty liên doanh, liên kết, trong 6 tháng năm 2018, VEAM nhận 2.964 tỷ từ các công ty như Honda, Toyota, Ford Việt Nam...