cucquanlydangkykinhdoanh

  • Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

    Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 8/2018

    - 05/09/2018 00:14 0

    Trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn đăng ký so với tháng trước...