cungtien

  • Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng đã đến mốc chặn

    Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng đã đến mốc chặn

    - 15/07/2019 18:23 0

    Nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ có thể tiếp tục mua ròng ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối...