Đến 2030 Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số

Đến 2030 Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số

Hà Vũ

Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020...

Đến 2030 Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số

Đạt 251.000 tỷ đồng, Viettel chiếm 50% doanh toàn ngành viễn thông

Thủy Diệu

Năm 2019, Tập đoàn Viettel đạt lợi nhuận đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,5 % ...