Lenovo muốn đầu tư lớn tại Bắc Giang

Lenovo muốn đầu tư lớn tại Bắc Giang

Thủy Diệu

Lenovo đang có nhu cầu sử dụng 20 - 30 ha đất tại Bắc Giang để xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy tính...

Lenovo muốn đầu tư lớn tại Bắc Giang

CEO IBM dự báo tương lai của công nghệ

Linh San

Phát triển công nghệ đang bước sang giai đoạn đổi mới tiếp theo, từ thử nghiệm sang chuyển đổi thực sự cả về mặt tốc độ và quy mô...