Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại tái xuất

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại tái xuất

Thủy Diệu

Đối tượng lừa đảo sẽ lấy thông tin cá nhân chi tiết của khách hàng và hướng dẫn chuyển tiền đến một tài khoản để trả nợ hay đóng phí nhận bưu phẩm...

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại tái xuất

Mở cửa thị trường, sử dụng phần mềm không phép tại Việt Nam tiếp tục giảm

Nhĩ Anh

Việt Nam là một trong những nước thành công trong khu vực giảm tỷ lệ sử dụng phần mềm bất hợp pháp...