MNP đang là "mối nguy" với Vietnamobile?

MNP đang là "mối nguy" với Vietnamobile?

Thủy Diệu

Số lượng thuê bao vốn đã rất thấp nhưng mỗi ngày mới bắt đầu Vietnamobile lại mất đi 175,2 thuê bao...

MNP đang là "mối nguy" với Vietnamobile?

Việt Nam có nhà máy sản xuất sợi quang quang đầu tiên tại Đông Nam Á

Thủy Diệu

Hơn 25 năm qua, 100% các nhà máy sản xuất cáp quang của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á đều phải nhập khẩu sợi quang...