Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Hà Vũ

Văn phòng Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo về các trang thông tin điện tử mạo danh...

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Việt Nam sẽ thương mại hóa 5G vào 2020: "Không có gì quá tham vọng"

Thủy Diệu

Tốc độ tiếp cận 5G của Việt Nam được đánh giá là đang vượt xa so với rất nhiều quốc gia khác...