“Đọ” giá iPhone 11 ở 15 quốc gia

“Đọ” giá iPhone 11 ở 15 quốc gia

Bình Minh

So sánh giá các mẫu iPhone bản 64G thế hệ 8 và 11 giữa 15 quốc gia khác nhau...

“Đọ” giá iPhone 11 ở 15 quốc gia

1 tuần đăng tuyển, Amazon nhận được 18 hồ sơ xin việc mỗi phút

Bình Minh

Đăng tuyển 30.000 nhân viên, Amazon nhận được 208.000 hồ sơ ứng tuyển chỉ sau 1 tuần...