Giám sát vụ "Apple làm chậm tốc độ iPhone" tại Việt Nam

Giám sát vụ "Apple làm chậm tốc độ iPhone" tại Việt Nam

Mai An

Cơ quan quản lý Việt Nam đang giám sát diễn biến vụ việc "Apple làm chậm tốc độ các sản phẩm điện thoại iPhone thế hệ cũ"...

Giám sát vụ "Apple làm chậm tốc độ iPhone" tại Việt Nam

“Sao lưu, dự phòng dữ liệu là mối quan tâm lớn của doanh nghiệp”

Lương Giang

Có đến 60% doanh nghiệp bị mất toàn bộ dữ liệu phải đóng cửa, trong đó 65% nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống...