11 doanh nghiệp Internet bắt tay lập Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu

11 doanh nghiệp Internet bắt tay lập Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu

Thủy Diệu

Câu lạc bộ ra đời nhằm thúc đẩy thị trường dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam...

11 doanh nghiệp Internet bắt tay lập Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu

Đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc, Samsung để lại "thành phố ma"

Hoài Thu

Suốt gần ba thập kỷ, các cơ sở kinh doanh quanh khu tổ hợp Jinxinda được hưởng lợi từ hàng nghìn công nhân làm việc cho nhà máy rộng hơn 120.000 m2 của Samsung...