Làm Smart City, Hà Nội lấy tiền ở đâu?

Làm Smart City, Hà Nội lấy tiền ở đâu?

Thủy Diệu

Hà Nội mong muốn hướng tới một mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân ...

Làm Smart City, Hà Nội lấy tiền ở đâu?

Vpoint tích hợp dịch vụ ngân hàng số trong ứng dụng tích điểm đa năng

Hà Giang

Vpoint - ứng dụng tích điểm đa năng của VinaPhone - có thể sử dụng rộng rãi tại gần 3.000 cửa hàng trên toàn quốc...