Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải tạo không gian an toàn thực hiện các giao dịch số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải tạo không gian an toàn thực hiện các giao dịch số

Thủy Diệu

"An toàn, an ninh không gian mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia"...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Phải tạo không gian an toàn thực hiện các giao dịch số

Lần đầu xếp hạng an toàn thông tin mạng: Không có loại A, cũng không có loại E

Thủy Diệu

Kết quả Xếp hạng An toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 không có cơ quan nào xếp hạng A và cũng không có xếp hạng E ...