Khó phát triển thuê bao trả sau vì sợ… nợ xấu?

Khó phát triển thuê bao trả sau vì sợ… nợ xấu?

Thủy Diệu

Do thuê bao trả sau là dùng dịch vụ trước và trả tiền sau nên có nguy cơ bị khách hàng "bùng tiền"...

Khó phát triển thuê bao trả sau vì sợ… nợ xấu?

Ứng dụng gọi xe Go-Jek từ Indonesia tuyên bố vào Việt Nam

Diệp Vũ

Go-Jek vừa công bố kế hoạch nhảy vào 4 thị trường mới, trong đó có Việt Nam...