“Việt Nam cần làm mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới”

“Việt Nam cần làm mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới”

Thủy Diệu

"Đã đến lúc chúng ta phải viết một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới, nhân văn hơn, coi trọng khách hàng hơn"...

“Việt Nam cần làm mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới”

Bộ Thông tin và Truyền thông "quản" 8 sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn

Thủy Diệu

8 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin – truyền thông có khả năng gây mất an toàn sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý...