Các hãng công nghệ trả thêm bao nhiêu để hút nhân tài?

Cuộc chiến giành giật nhân tài đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghệ...

Thăng Điệp

04/04/2017 11:31


<b>1. Netflix</b><br><br>Để mời gọi nhân viên giỏi từ các công ty khác, Neflix trả thêm trung bình 167%. Lương bình quân của nhân viên Netflix là 329.174 USD/năm, so với lương trung bình của họ ở công ty cũ là 130.814 USD/năm.<br><br>Lương kỹ sư phần mềm cao cấp làm việc cho Netflix đạt trung bình 210.224 USD/năm, so với mức 166.403 USD ở Facebook. Tuy nhiên, nếu cộng thêm thưởng cổ phiếu và các chế độ khác, thì Facebook vẫn trả cao hơn một chút so với Netflix.

1. Netflix

Để mời gọi nhân viên giỏi từ các công ty khác, Neflix trả thêm trung bình 167%. Lương bình quân của nhân viên Netflix là 329.174 USD/năm, so với lương trung bình của họ ở công ty cũ là 130.814 USD/năm.

Lương kỹ sư phần mềm cao cấp làm việc cho Netflix đạt trung bình 210.224 USD/năm, so với mức 166.403 USD ở Facebook. Tuy nhiên, nếu cộng thêm thưởng cổ phiếu và các chế độ khác, thì Facebook vẫn trả cao hơn một chút so với Netflix.

<b>2. Wikia</b><br><br>Wikia, một dịch vụ hosting web miễn phí, trả thêm trung bình 72% để thu hút nhân tài từ các công ty công nghệ khác. Lương trung bình của nhân viên Wikia là 204.007 USD/năm, so với mức lương trung bình 121.061 USD/năm mà công ty cũ trả cho họ.<br>

2. Wikia

Wikia, một dịch vụ hosting web miễn phí, trả thêm trung bình 72% để thu hút nhân tài từ các công ty công nghệ khác. Lương trung bình của nhân viên Wikia là 204.007 USD/năm, so với mức lương trung bình 121.061 USD/năm mà công ty cũ trả cho họ.

<b>3. Lending Club</b><br><br>Lending Club là trang web cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending). Công ty này trả lương nhân viên trung bình 183.469 USD/năm, tăng 48% so với mức lương trung bình của họ ở công việc cũ là 128.457 USD/năm.

3. Lending Club

Lending Club là trang web cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending). Công ty này trả lương nhân viên trung bình 183.469 USD/năm, tăng 48% so với mức lương trung bình của họ ở công việc cũ là 128.457 USD/năm.

<b>4. Microsoft</b><br><br>Hãng phần mềm lớn nhất thế giới trả thêm trung bình 48% để “câu” nhân tài. Nhân viên của Microsoft hưởng lương bình quân 119.983 USD/năm ở công việc cũ, và được tăng lương lên 165.348 khi làm cho hãng này.

4. Microsoft

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới trả thêm trung bình 48% để “câu” nhân tài. Nhân viên của Microsoft hưởng lương bình quân 119.983 USD/năm ở công việc cũ, và được tăng lương lên 165.348 khi làm cho hãng này.

<b>5. Groupon</b><br><br>Công ty mua hàng theo nhóm Groupon sẵn sàng trả thêm bình quân 38% để thu hút nhân viên giỏi từ các công ty công nghệ khác. Lương trung bình của nhân viên Groupon là 175.233  USD/năm, so với mức lương 137.390 USD/năm trong công việc trước đó của họ.

5. Groupon

Công ty mua hàng theo nhóm Groupon sẵn sàng trả thêm bình quân 38% để thu hút nhân viên giỏi từ các công ty công nghệ khác. Lương trung bình của nhân viên Groupon là 175.233  USD/năm, so với mức lương 137.390 USD/năm trong công việc trước đó của họ.

<b>6. Akamai Technologies</b><br><br>Khi làm việc cho Akamai Technologies, công ty cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung và điện toán đám mây, nhân viên được trả lương trung bình 163.893 USD/năm, tăng 37% so với mức lương trước đó của họ là 126.516 USD/năm.

6. Akamai Technologies

Khi làm việc cho Akamai Technologies, công ty cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung và điện toán đám mây, nhân viên được trả lương trung bình 163.893 USD/năm, tăng 37% so với mức lương trước đó của họ là 126.516 USD/năm.

<b>7. Palantir</b><br><br>Plantir là công ty phần mềm và dịch vụ xử lý dữ liệu. Lương trung bình mà công ty này trả cho nhân viên là 169.251 USD/năm, tăng 37% so với mức lương 128.040 USD mà họ nhận được ở công việc trước đó.

7. Palantir

Plantir là công ty phần mềm và dịch vụ xử lý dữ liệu. Lương trung bình mà công ty này trả cho nhân viên là 169.251 USD/năm, tăng 37% so với mức lương 128.040 USD mà họ nhận được ở công việc trước đó.

<b>8. Salesforce</b><br><br>Salesforce là công ty giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên điện toán đám mây. Lương trung bình của nhân viên Salesforce là 172.891 USD/năm, tăng 37% so với mức lương bình quân trong công việc trước đó của họ là 131.758 USD/năm.<br>

8. Salesforce

Salesforce là công ty giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên điện toán đám mây. Lương trung bình của nhân viên Salesforce là 172.891 USD/năm, tăng 37% so với mức lương bình quân trong công việc trước đó của họ là 131.758 USD/năm.

<b>9. Twitter</b><br><br>Trung bình, nhân viên của Twitter hưởng lương 140.750 USD ở công việc trước đó. Khi làm việc cho Twitter, lương của họ tăng thêm 37%, đạt 174.996 USD/năm.

9. Twitter

Trung bình, nhân viên của Twitter hưởng lương 140.750 USD ở công việc trước đó. Khi làm việc cho Twitter, lương của họ tăng thêm 37%, đạt 174.996 USD/năm.

Trang Business Insider dẫn một báo cáo từ trang nghiên cứu tiền lương Paysa cho biết, để “câu” nhân viên giỏi từ công ty khác, các hãng công nghệ sẵn sàng trả thêm cho họ một khoản hậu hĩnh. Chẳng hạn, tính trung bình, những người được công ty dịch vụ cho thuê phim Netflix mời chuyển đến làm việc từ một công ty khác được trả mức lương cao hơn 167% so với lương ở công ty cũ.<br><br>Dưới đây là 10 công ty công nghệ trả thêm nhiều nhất để “câu” nhân tài:<br><br><b>10. Docusign</b><br><br>Công ty chữ ký điện tử Docusign trả thêm 35% để thu hút nhân tài. Nhân viên của công ty này được trả lương trung bình 173.629 USD/năm, tăng 35% so với mức lương trung bình 138.583 USD/năm ở công việc trước đó của họ.

Trang Business Insider dẫn một báo cáo từ trang nghiên cứu tiền lương Paysa cho biết, để “câu” nhân viên giỏi từ công ty khác, các hãng công nghệ sẵn sàng trả thêm cho họ một khoản hậu hĩnh. Chẳng hạn, tính trung bình, những người được công ty dịch vụ cho thuê phim Netflix mời chuyển đến làm việc từ một công ty khác được trả mức lương cao hơn 167% so với lương ở công ty cũ.

Dưới đây là 10 công ty công nghệ trả thêm nhiều nhất để “câu” nhân tài:

10. Docusign

Công ty chữ ký điện tử Docusign trả thêm 35% để thu hút nhân tài. Nhân viên của công ty này được trả lương trung bình 173.629 USD/năm, tăng 35% so với mức lương trung bình 138.583 USD/năm ở công việc trước đó của họ.