Thống nhất đầu số điện thoại Hà Nội “mới”

Các thuê bao điện thoại cố định tại Hà Nội “mới” sẽ thống nhất mã vùng 04 bắt đầu từ 0h ngày 19/10...

Các số thuê bao của Hà Nội cũ sẽ giữ nguyên mã vùng 04 và thêm số 3 vào trước số thuê bao hiện hành.

Mạnh Chung

24/08/2008 23:38

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa thông báo, các thuê bao điện thoại cố định tại Hà Nội “mới” sẽ thống nhất mã vùng 04 bắt đầu từ 0h ngày 19/10.

Các số thuê bao nói trên bao gồm: các số thuê bao của Hà Nội (cũ), Hà Tây (cũ), huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và và bốn xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình của huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo đó, các số thuê bao của Hà Nội cũ sẽ giữ nguyên mã vùng 04 và thêm số 3 vào trước số thuê bao hiện hành; các thuê bao thuộc Hà Tây (cũ) thêm mã vùng 04 và chữ số 3 vào dải số từ 35xxxxx đến 39xxxxx.

Đối với các thuê bao sáp nhập thuộc huyện Mê Linh và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn VNPT sẽ tiến hành đổi số từ 6 chữ số lên 8 chữ số: các thuê bao sẽ chuyển từ (211).5xxxxx thành (04).352xxxxx, (211).8xxxxx thành (04).381xxxxx và từ (218).820xxx thành (04).39820xxx, (218).821xxx thành (04).39821xxx.

Cũng theo công văn mà VNPT vừa ban hành hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện đổi số thuê bao điện thoại tại Hà Nội, Tp.HCM và 53 tỉnh, thành phố, thì theo kế hoạch, VNPT sẽ thực hiện đổi số điện thoại cố định từ 6 chữ số thành bảy chữ số bắt đầu từ 0h ngày 5/10; trong đó, riêng các số thuê bao tại Hà Nội, Tp. HCM sẽ được nâng từ 7 số lên 8 số.

VNPT sẽ áp dụng song song hai cách quay số cả mới và cũ trong thời gian một tháng để tạo điều kiện cho khách hàng làm quen với việc đổi số.