Tổng công ty VTC báo lãi gần 170 tỷ, xóa lỗ lũy kế 3 năm

Năm đầu tiên kinh doanh sau khi Đài VTC chuyển về VOV, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) đã xóa được lỗ lũy kế...

Đài VTC đã được chuyển về VOV.

Hoàng Bảo

20/12/2016 22:44

Năm đầu tiên kinh doanh sau khi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đã đạt tăng trưởng mạnh ở cả ba chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

Tại hội nghị đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty VTC năm 2016, ông Đàm Mỹ Nghiệp, Tổng giám đốc cho biết VTC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 5.209 tỷ đồng - tăng 39% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 167,9 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước đạt 520 tỷ đồng - tăng 8% so với năm 2015.

Đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của VTC năm 2016 đã đạt 13,1%, vượt 20% kế hoạch được giao và tăng trưởng 48% so với năm 2015.

Theo ông Đàm Mỹ Nghiệp, kết quả này đã giúp Tổng công ty VTC xóa lỗ lũy kế hợp nhất, chính thức chấm dứt 3 năm khắc phục lỗ lũy kế và bắt đầu có lãi trở lại trên toàn Tổng công ty.

Ông Nghiệp cho biết, lý do VTC đạt được mức tăng trưởng như trên là do năm 2016 Tổng công ty chính thức nhận giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử và dịch vụ thu hộ, chi hộ do Ngân hàng Nhà nước cấp, đây là yếu tố thuận lợi để VTCPay mở rộng thị trường và quan hệ đối tác.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch VTC cho biết, doanh thu dự kiến cho năm 2017 tương đương năm 2016, nhưng vẫn bảo đảm sự gia tăng về lợi nhuận.

Theo ông Hải, 2017 là năm VTC phải tăng trưởng chậm lại, phải hồi sức sau một giai đoạn dốc sức. Mục tiêu của VTC là bên cạnh cách mảng dịch vụ mũi nhọn truyền thống, tổng công ty sẽ mở rộng đầu tư tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin, tham gia vào các đề án ứng dụng công nghệ thông tin như chính phủ điện tử, giao thông thông minh, khôi phục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.