Đề xuất một “đặc khu ảo” cho doanh nghiệp nội dung số Việt Nam

Đề xuất một “đặc khu ảo” cho doanh nghiệp nội dung số Việt Nam

Thủy Diệu

Nội dung số đang là lãnh địa quan trọng cuối cùng mà Việt Nam giữ được trên Internet, theo Tổng giám đốc VCCorp...

Đề xuất một “đặc khu ảo” cho doanh nghiệp nội dung số Việt Nam

Uber xác nhận 57 triệu người dùng bị đánh cắp thông tin

Kiều Linh

Hacker đã truy cập thông tin cá nhân của 57 triệu người dùng Uber trong đó có tên, địa chỉ email và số điện thoại...