Những "nhà máy không đèn"

Những "nhà máy không đèn"

Phan Anh

Cách mạng công nghiệp 4.0 với tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong sản xuất là một xu hướng tất yếu trên toàn cầu...

Những "nhà máy không đèn"

Samsung Việt Nam lên tiếng vụ "khói đen bốc cao" tại nhà máy Thái Nguyên

Thủy Diệu

Theo Samsung Việt Nam, sự cố không gây ảnh hưởng gì về người cũng như hoạt động sản xuất của công ty...