"Cháy" kho số, Vietnamobile "xin" thêm 2 triệu thuê bao mới

"Cháy" kho số, Vietnamobile "xin" thêm 2 triệu thuê bao mới

Thủy Diệu

Vietnamobile đã đề nghị Cục Viễn thông xem xét cấp trước cho nhà mạng này 2 triệu số mã mạng 082...

"Cháy" kho số, Vietnamobile "xin" thêm 2 triệu thuê bao mới

Người Việt tải ứng dụng trên smartphone cao nhất Châu Á – Thái Bình Dương

Thủy Diệu

Trung bình một tháng, người dùng Việt Nam tải và cài đặt 5 ứng dụng mới và cũng là con số cao nhất tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương...