Vi phạm về đăng ký thuê bao, ba mạng lớn bị phạt 85 triệu đồng

Viettel, VinaPhone, MobiFone bị phạt 85 triệu đồng vì sai phạm về sử dụng chứng minh thư giả để đăng ký thông tin thuê bao di động...

Đại diện Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, không chỉ dừng lại ở ba doanh nghiệp lớn, đoàn giám sát sẽ tiếp tục kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao của Vietnamobile và Gtel.

Hoàng Bảo

28/03/2017 09:34

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vừa xử phạt 85 triệu đồng đối với Viettel, VinaPhone, MobiFone do có sai phạm về sử dụng chứng minh thư giả để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Theo thanh tra Bộ, đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu hồi sim kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối đã kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước của 3 doanh nghiệp viễn thông di động lớn cho thấy chính các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao sai quy định.

Cụ thể, tại Viettel, việc đăng ký thông tin do chính Viettel thực hiện bị sai, theo đó, họ và tên một đằng nhưng chứng minh nhân dân một nẻo như họ tên chủ thuê bao 098112.... trên hệ thống cơ sở dữ liệu là Nguyễn Huy Chung, số chứng minh nhân dân cấp tại Hà Nội nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Nguyễn Thị Hoài Xuân do Công an Hải Phòng cấp.

Hay trường hợp chủ thuê bao 096108.... là Nguyễn Thị Mến, số chứng minh nhân dân cấp tại Bình Phước, tuy nhiên ảnh mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân đều là bông hoa…

Bên cạnh đó thông tin thuê bao còn bị thiếu ảnh chứng minh nhân dân, ảnh mờ không thể đọc được thông tin hoặc trên hệ thống không có tên thuê bao.

Trong khi đó tại VinaPhone, đoàn kiểm tra nhận thấy nhiều thuê bao do doanh nghiệp này đăng ký thông tin nhưng không có ảnh hoặc thiếu một mặt của ảnh chứng minh nhân dân, họ và tên sai so với chứng minh.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin cho nhiều hơn 3 thuê bao, các chứng minh nhân dân có ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, nơi cấp, ngày cấp giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau một chữ số của số chứng minh nhân dân.

Đặc biệt có doanh nghiệp chỉ trong tháng 1/2017 đã sử dụng nhiều người đại diện đứng tên để đăng ký thông tin cho 36.026 thuê bao.

Tại MobiFone, nhiều thuê bao do nhà mạng đăng ký lại thông tin cho khách hàng vẫn bị sai hoặc không có ảnh chứng minh nhân dân; nhiều thuê bao có ảnh chứng minh nhân dân là tờ rơi; nhiều trường hợp sử dụng ảnh chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin…

Đại diện Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, không chỉ dừng lại ở ba doanh nghiệp lớn, đoàn giám sát sẽ tiếp tục kiểm tra việc đăng ký thông tin thuê bao của Vietnamobile và Gtel.