Nhà mạng có thể gia hạn sử dụng băng tần lên 15 năm?

Nhà mạng có thể gia hạn sử dụng băng tần lên 15 năm?

Thủy Diệu

Nhà mạng tới đây có thể được gia hạn thời gian sử dụng băng tần tới 15 năm thay vì bị thu hồi lại sau khi đã hết thời hạn sử dụng...

Nhà mạng có thể gia hạn sử dụng băng tần lên 15 năm?

Thuê bao điện thoại tiếp tục “giật lùi”

Thủy Diệu

Trái ngược với tốc độ phát triển “giật lùi” của thuê bao điện thoại di động, số thuê bao Internet băng rộng cố định lại tăng khá mạnh...