VNPT muốn đạt tổng doanh thu 22 tỷ USD trong 5 năm

Con số tổng doanh thu trong kế hoạch 5 năm của VNPT gấp 2,2 lần so với tổng doanh thu năm 2016 của Viettel...

Trong năm 2016, VNPT đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Hiện tập đoàn đang xúc tiến thành lập liên doanh thiết lập mạng viễn thông tại Myanmar.

Thủy Diệu

28/12/2016 08:54

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020, trong đó đặt mục tiêu tổng doanh thu 5 năm đạt 499.700 tỷ đồng, tương đương hơn 22 tỷ USD, theo tỷ giá thời điểm hiện tại.

Con số tổng doanh thu trong kế hoạch 5 năm của VNPT gấp 2,2 lần so với tổng doanh thu năm 2016 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) - tập đoàn lâu nay được xem là đối trọng của VNPT.

Ngoài mục tiêu tổng doanh thu, VNPT còn đặt mục tiêu cụ thể về tổng lợi nhuận hợp nhất 5 năm là 25.241 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 9%, tổng vốn đầu tư 5 năm là 52.200 tỷ đồng.

Tập đoàn này cũng đặt mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước; kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại VNPT và vốn VNPT đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông (đại diện chủ sở hữu) giao.

Đồng thời, xây dựng và phát triển VNPT trở thành tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; làm nòng cốt để ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông cách đây ít hôm, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2016 của VNPT đạt 4.380 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm trước, và đây là năm thứ ba liên tiếp VNPT đạt được mức tăng trưởng như vậy.

Cũng trong năm 2016, VNPT đạt tổng doanh thu 135.223 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2015. Tổng nộp ngân sách của VNPT năm 2016 ước đạt 3.600 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 1,4% so với năm 2015.

Ông Phạm Đức Long cho biết, trong năm 2016, VNPT đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Hiện tập đoàn đang xúc tiến thành lập liên doanh thiết lập mạng viễn thông tại Myanmar.

Năm 2017, VNPT sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài tại một số thị trường như châu Á và châu Âu, theo hướng không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, mà sẽ kết hợp với việc cung cấp và chuyển giao sản phẩm công nghệ, sản phẩm công nghiệp, cũng như các dịch vụ công nghệ thông tin, chính phủ điện tử.