dangkiemxe

  • Cục Đăng kiểm đề nghị chủ xe ôtô gỡ logo cảnh sát Dubai

    Cục Đăng kiểm đề nghị chủ xe ôtô gỡ logo cảnh sát Dubai

    - 14/07/2019 22:59 0

    Cục đăng kiểm Việt Nam ra văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm đề nghị chủ xe gỡ bỏ những hình ảnh, logo của cảnh sát Dubai và những loại hình ảnh khác không phù hợp quy định...