Đấu thầu vàng miếng

“Cháy hàng” phiên đấu thầu vàng thứ 74

An Huy

Nếu so với những phiên gần đây, có thể thấy giá trúng thầu phiên hôm nay chênh nhiều hơn so với giá thị trường...

Đấu thầu vàng chỉ “ế” 100 lượng

An Huy

Nếu lấy giá thị trường làm cơ sở so sánh, thì giá trúng thầu của phiên hôm nay lại “chát” hơn so với mấy phiên vừa rồi...