Đầu tư Quang Thuận mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành cho SHB

3.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận đã phát hành cho SHB có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn 24/12/2021 có kèm điều kiện mua lại trước hạn...

Quỳnh Nguyễn

07/11/2019 11:17

Tháng 12/2018, Công ty Đầu tư Quang Thuận, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có vốn điều lệ 1.610 tỷ đồng đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm 3.000 tỷ đồng trái có kỳ hạn 3 năm và 1.500 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm.

Công ty Đầu tư Quang Thuận đã có công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, Công ty này đã hoàn tất việc mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn 24/12/2021. Đây là lô trái phiếu được Công ty Đầu tư Quang Thuận phát hành cho Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, có kèm điều kiện mua lại trước hạn.

Hồi tháng 8, báo cáo của Công ty Đầu tư Quang Thuận cho biết công ty này đã chi ra hơn 314 tỷ đồng để trả lãi cho SHB, kỳ báo cáo từ 1/1/2019 đến 30/06/2019. Dù vậy, chưa rõ 314 tỷ đồng tiền lãi (tương đương 10,5% số vay gốc) đã thanh toán trong kỳ là tiền lãi cho 1 năm hay 6 tháng.

Công ty Đầu tư Quang Thuận là doanh nghiệp được thành lập năm 2001, có ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, có vốn điều lệ 1.610 tỷ đồng, đặt trụ sở tại số 2 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.