denisbrunetti

  • Ba thách thức lớn trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam

    Ba thách thức lớn trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam

    - 14/04/2018 12:01 0

    3 thách thức chủ yếu cần giải quyết để giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo cơ hội để dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đổ về...