dgw

  • Digiwold đạt doanh thu gần 1.400 tỷ trong quý 2/2018

    Digiwold đạt doanh thu gần 1.400 tỷ trong quý 2/2018

    - 11/07/2018 11:06 0

    Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhãn hàng Xiaomi, Sharp, Digiworld báo doanh thu cao nhất từ trước tới nay...