Hoa Kỳ trợ giúp bảo tồn cửa ô cổ tại Hà Nội

Lễ công bố dự án tài trợ bảo tồn di tích kiến trúc Ô Quan Chưởng, Hà Nội đã diễn ra ngày 3/6/2009 tại Hà Nội...

Đào Mỹ Phương

04/06/2009 11:49

Ngày 3/6/2009, lễ công bố dự án tài trợ bảo tồn di tích kiến trúc Ô Quan Chưởng, Hà Nội do Quỹ Bảo tồn Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ trị giá 74.500 USD đã diễn ra tại Hà Nội.

Với khoản tài trợ này, các chuyên gia bảo tồn Việt Nam sẽ làm việc trong vài tháng để sửa chữa những chỗ hư hỏng và gia cố móng, gia cố hệ thống thoát nước lân cận để đảm bảo nền đất vững chắc cho Ô Quan Chưởng.

Quỹ Bảo tồn Văn hoá được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thành lập năm 2001 nhằm giúp các nước đang phát triển bảo tồn các di sản văn hoá.

Cho đến nay, Quỹ đã hỗ trợ hơn 500 dự án bảo tồn văn hoá trên toàn thế giới với tổng giá trị tài trợ lên đến hơn 16 triệu USD. Trong đó có 9 dự án tại Việt Nam.