dichvuchothuephong

  • Công nghệ đang thúc đẩy đầu tư cho thuê second home

    Công nghệ đang thúc đẩy đầu tư cho thuê second home

    - 02/12/2019 09:35 0

    Số lượng phòng cho thuê trên Airbnb tại Việt Nam tăng gấp hơn 40 lần, từ con số 1.000 trong năm 2015 lên tới hơn 40.000 vào đầu năm 2019...