dichvucong

 • Dịch vụ công lộ rõ những khoảng trống

  Dịch vụ công lộ rõ những khoảng trống

  - 23/10/2019 09:00 0

  Trong tiến trình thị trường hóa, khi có các vấn đề chất lượng xảy ra, ai là người kiểm soát chất lượng hàng hóa?...

 • Vietcombank sẵn sàng trong thanh toán dịch vụ công

  Vietcombank sẵn sàng trong thanh toán dịch vụ công

  - 13/06/2019 16:00 0

  Để đáp ứng thanh toán các dịch vụ công, trong thời gian qua Vietcombank đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh triển khai với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ cao nhất...