Diễn đàn Kinh tế Miền Trung

11:49 - Thứ Ba, 19/9/2017
ĐẶNG HƯƠNG

Tình trạng “đâu đâu cũng đề nghị làm cảng tổng hợp, cảng container” đang khiến các tỉnh miền Trung bị “dẫm chân nhau” trong thu hút đầu tư...

Để Dung Quất là trung tâm lọc hoá dầu quốc gia

Để Dung Quất là trung tâm lọc hoá dầu quốc gia

LINH ĐAN - AN NHI

Thủ tục hành chính đang làm chậm bước phát triển của Khu kinh tế Dung Quất...