Diễn đàn Kinh tế Miền Trung

Bắc Vân Phong với “giấc mơ” đặc khu

Đặng Hương

Sức hút của Bắc Vân Phong đến từ nguồn quỹ đất chưa sử dụng khá lớn, cho phép nhà đầu tư dễ dàng khai thác...

Đầu tư vào Đà Nẵng: “Triển vọng phát triển du lịch vẫn dồi dào”

Khánh Hòa

Sun Group nhận thấy, triển vọng phát triển của ngành du lịch Đà Nẵng còn rất dồi dào...