Thủ tướng Shinzo Abe: "2018 là năm để hành động"

Thủ tướng Shinzo Abe: "2018 là năm để hành động"

Phong Lâm

Năm 2018, chính quyền của ông Abe hứa hẹn sẽ thực hiện những cải tổ mạnh mẽ nhằm mang lại một diện mạo hoàn toàn mới trên mọi lĩnh vực cho nước Nhật...

Thủ tướng Shinzo Abe: "2018 là năm để hành động"

Tăng cường kênh thông tin về Việt Nam đến độc giả Nhật Bản

Minh Ngọc

Tạp chí Heritage Japan góp phần giới thiệu sâu rộng những thông tin vốn không được đăng tải tại các sách hướng dẫn du lịch của Nhật Bản...