Vì sao quỹ 100 tỷ USD của SoftBank không đầu tư tại quê nhà Nhật Bản?

Vì sao quỹ 100 tỷ USD của SoftBank không đầu tư tại quê nhà Nhật Bản?

Hoài Thu

Trong số 75 startup "kỳ lân" nhận được đầu tư từ quỹ Vision Fund của SoftBank, không có startup nào của Nhật...

Vì sao quỹ 100 tỷ USD của SoftBank không đầu tư tại quê nhà Nhật Bản?

Vì sao nhiều người Nhật làm việc tới kiệt sức?

Hoài Thu

Dù người Nhật làm việc tới kiệt sức, đáng ngại là điều này không đồng nghĩa với năng suất lao động cao...