Những quầy hàng không người bán độc đáo của nước Nhật

Những quầy hàng không người bán độc đáo của nước Nhật

Ngọc Diệp

Những cửa hàng không hề có người bán, hay còn gọi là cửa hàng tự phục vụ, là điều không khó tìm thấy tại Nhật Bản...

Những quầy hàng không người bán độc đáo của nước Nhật

Giới trẻ Nhật tham việc nhất thế giới

Thăng Điệp

Có nhiều vấn đề ở Nhật khiến giới trẻ nước này tính chuyện làm việc trọn đời...