Sharp hướng tới thị trường các sản phẩm công nghệ cao

Sharp hướng tới thị trường các sản phẩm công nghệ cao

Hải Hà

Tập đoàn Sharp hướng tới thị trường sản phẩm có công nghệ cao và đa dạng về chủng loại nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

Số lượng doanh nghiệp Nhật phá sản thấp nhất trong 26 năm

Số lượng doanh nghiệp Nhật phá sản thấp nhất trong 26 năm Khánh Ly

Rõ ràng các chính sách kích thích kinh tế của Thủ tướng Nhật dù không giúp kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng cũng đang tạo ra nhiều tác động tốt đến nền kinh tế...