Nhật Bản giữ vị trí "quán quân" đầu tư  vào Việt Nam trong 11 tháng 2017

Nhật Bản giữ vị trí "quán quân" đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng 2017

Minh Phương

Tổng số vốn đầu tư 11 tháng năm 2017 của Nhật Bản là 8,94 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...

Nhật Bản giữ vị trí "quán quân" đầu tư  vào Việt Nam trong 11 tháng 2017

Lễ hội quảng bá văn hóa tỉnh Nara-Nhật Bản tại Việt Nam

Hà Thư

Sự kiện được hy vọng sẽ giúp người dân Việt Nam hiểu hơn về những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Nara-Nhật Bản...