Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng

Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng

Liên hệ, chăm sóc, giữ mối quan hệ, giới thiệu các sản phẩm mới với khách hàng Nhật...

Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng

Tuyển Phụ trách bộ phận kinh doanh

Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên, tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ...