domanhhung

  • Viettel Global có tân Tổng giám đốc

    Viettel Global có tân Tổng giám đốc

    - 11/08/2018 09:34 0

    Ông Đỗ Mạnh Hùng - tân Tổng giám đốc Viettel Global, đã gia nhập Viettel từ năm 2000...