380 doanh nghiệp nhà nước “phớt lờ” công bố thông tin

Thủ tướng đã ra Nghị định 81 yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải công bố thông tin định kỳ, song vẫn có hàng trăm doanh nghiệp không làm...

Trong 41 tập đoàn, tổng công ty nhà nước chỉ có 2 doanh nghiệp công bố thông tin đầy đủ.

Bạch Dương

10/02/2017 07:00

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo lên Thủ tướng về việc công khai thông tin của các doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại Nghị định 81, năm 2015 của Chính phủ, định kỳ các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, các công ty con do doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, đồng thời gửi các báo cáo công bố thông tin về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố thông tin.

Theo đó, 620 doanh nghiệp nhà nước thuộc diện bắt buộc phải công bố thông tin, song đến 31/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết mới nhận được báo cáo của 241 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 38,87%. 380 doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện công bố thông tin, chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy nông, thủy lợi, doanh nghiệp là các công ty nông, lâm nghiệp, xổ số kiến thiết của các địa phương.

Đặc biệt, các công ty con do công ty mẹ nắm 100% vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (5 doanh nghiệp), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (2 doanh nghiệp), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (6 doanh nghiệp), Tập đoàn Cao su Việt Nam (4 doanh nghiệp) chưa thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81.

Một số tổng công ty lớn như Thuốc lá, Công nghiệp Tàu thủy, Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, Phát triển Đường cao tốc, Cà phê, Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015.

Đáng chú ý, trong số 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin theo quy định nhưng chưa thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chỉ có hai doanh nghiệp là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng số 1 thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định (gồm 9 báo cáo về sản xuất kinh doanh, lương thưởng, báo cáo tài chính,…).

Trong số 6 tập đoàn kinh tế, có 5 tập đoàn là Dầu khí Việt Nam (PVN), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), Điện lực Việt Nam (EVN), Hóa chất Việt Nam (Vinachem) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2015. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố báo cáo tài chính 2015 trước kiểm toán.

3 tập đoàn kinh tế còn lại là EVN, VNPT, Vinachem chưa có số liệu ước thực hiện năm 2015 nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư không đưa ra được nhận định cụ thể.

Trước thực trạng đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh chưa thực hiện xây dựng chuyên mục và công bố thông tin của doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện nội dung này và gửi kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định này.

Thậm chí, áp dụng hình phạt 10 -15 triệu đồng đối với các doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin hàng năm.