Cấm thanh kiểm tra doanh nghiệp khi không có căn cứ

Thủ tướng yêu cầu việc thanh kiểm tra, kiểm toán phải công khai trước cho doanh nghiệp biết...

Một đoàn thanh kiểm tra liên ngành thực thi nhiệm vụ tại doanh nghiệp - Ảnh minh họa.

Nguyên Hà

13/12/2016 08:06

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về việc thanh kiểm tra, kiểm toán của các bộ ngành, cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh danh của doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp, chồng chéo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu việc thanh kiểm tra, kiểm toán phải công khai trước cho doanh nghiệp biết, trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu không được thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo này của Thủ tướng.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, hiện có tình trạng các cơ quan quản lý cấp Trung ương và địa phương tổ chức lập đoàn thanh tra, kiểm tra với mật độ khá dày đặc tới các doanh nghiệp. Thậm chí, có không ít trường hợp, đoàn thanh tra này vừa xong hôm sau đã có đoàn của cơ quan khác đến với nội dung kiểm tra chồng chéo, tương tự.

Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian, kinh phí tiếp đón cũng như làm giảm hiệu quả, năng suất lao động của doanh nghiệp.