9,1 tỷ USD cho 100 máy bay của Vietjet “cất cánh” từ đâu?

9,1 tỷ USD cho 100 máy bay của Vietjet “cất cánh” từ đâu?

Minh Đức

Chiếc máy bay đầu tiên thuộc sở hữu của Vietjet mang biểu tượng của một ngân hàng lớn...

Doanh nghiệp Bắc Ninh tính đón cơ hội từ Samsung thế nào?

Doanh nghiệp Bắc Ninh tính đón cơ hội từ Samsung thế nào? Yến Thanh

Các doanh nghiệp Bắc Ninh đang có cơ hội lớn trong kế hoạch "nội địa hóa" của Samsung vì lợi thế tự nhiên...

BÌNH LUẬN