Dự kiến tháng 11/2014, Vietnam Airlines sẽ tiến hành IPO

Dự kiến tháng 11/2014, Vietnam Airlines sẽ tiến hành IPO

Anh Minh

Nếu có quá 3 nhà đầu tư hoặc số lượng cổ phần đăng ký vượt quá lượng chào bán, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đấu giá công khai...

Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp

Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp Yến Thanh

Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng được một doanh nghiệp giao thông mời làm cố vấn với đánh giá rằng ông là "một tài sản lớn"...

BÌNH LUẬN