Bill Gates “không làm gì” vẫn có 1 triệu USD/ngày

Bill Gates “không làm gì” vẫn có 1 triệu USD/ngày

Diệp Vũ

không cần làm gì, Bill Gates vẫn có thể “bỏ túi” 1 triệu USD mỗi ngày, nhiều hơn số tiền mà một người bình thường có thể kiếm suốt đời...

Vũ khí “bí mật” của Viettel

Vũ khí “bí mật” của Viettel Nguyễn Long

Viettel đã quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm làm “Ngày hội lắng nghe”...

BÌNH LUẬN