Cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp

Cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp

Yến Thanh

Cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng được một doanh nghiệp giao thông mời làm cố vấn với đánh giá rằng ông là "một tài sản lớn"...

Thương vụ thâu tóm Metro: Ông chủ người Thái lên tiếng

Thương vụ thâu tóm Metro: Ông chủ người Thái lên tiếng Anh Minh

Lý giải chính thức từ Chủ tịch BJC trong thương vụ mua lại Metro Vietnam...

BÌNH LUẬN