Nâng chất du lịch Việt, nhìn từ những cái bắt tay nội - ngoại

Nâng chất du lịch Việt, nhìn từ những cái bắt tay nội - ngoại

Hải Yến

Nhà đầu tư trong nước đang tìm đến các nhà quản lý nước ngoài để nâng tầm chất lượng dịch vụ...

Gây dựng “sức mạnh vô hình”, nhìn từ AIG Việt Nam

Gây dựng “sức mạnh vô hình”, nhìn từ AIG Việt Nam Hồng Nhung

Tại Việt Nam, đa phần các doanh nghiệp vẫn có tính khép kín trong môi trường làm việc...