“Khoảng lặng nhân sự” ở Petro Vietnam

“Khoảng lặng nhân sự” ở Petro Vietnam

Anh Minh

Petro Vietnam sẽ thay Tổng giám đốc trong thời gian ngắn sắp tới...

Đèo Cả “sửa sai”, ông Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi Hội đồng Quản trị

Đèo Cả “sửa sai”, ông Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Minh

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty Đèo Cả...

BÌNH LUẬN