Tổ hợp casino Hồ Tràm tăng vốn, thay sếp

Tổ hợp casino Hồ Tràm tăng vốn, thay sếp

Anh Minh

Quỹ đầu tư Harbinger Capital đã cam kết đầu tư thêm 50 triệu USD vào dự án Hồ Tràm...

Cú “việt vị” của cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng?

Cú “việt vị” của cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng? Yến Thanh

Chỉ 8 tháng sau khi rời nhiệm sở, cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã trở thành thành viên hội đồng quản trị một doanh nghiệp giao thông...

BÌNH LUẬN