Số nữ tỷ phú châu Á tăng nhanh chưa từng có

Số nữ tỷ phú châu Á tăng nhanh chưa từng có

Lệ Thu

Đến hết năm 2014, châu Á có 25 nữ tỷ phú, trong khi đó con số này vào năm 2005 mới chỉ là 3...

Trần Anh chạy đua mở 7 “đại siêu thị điện máy”

Trần Anh chạy đua mở 7 “đại siêu thị điện máy” Thủy Diệu

Tốc độ mở siêu thị mới nhanh và mạnh nhất của điện máy Trần Anh từ trước tới nay...