“Tự do kinh doanh thì phải là hậu kiểm!”

“Tự do kinh doanh thì phải là hậu kiểm!”

Huy Nam

Liệu Luật Doanh nghiệp sửa đổi có nên bỏ việc ghi ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?...

Doanh nghiệp làm truyền thông: Xoá mù cho thầy bói

Doanh nghiệp làm truyền thông: Xoá mù cho thầy bói Huy Nam

Nhiều doanh nghiệp đang làm truyền thông theo đúng kiểu thầy bói xem voi...

BÌNH LUẬN