Chuyện sếp về hưu làm nóng đại hội cổ đông ngân hàng

Chuyện sếp về hưu làm nóng đại hội cổ đông ngân hàng

Minh Đức

Việc nhiều sếp ngân hàng nghỉ hưu, năm nay bỗng nhiên lại được chú ý...

Bà chủ TH True Milk: “Cứ có đất cho tôi, Tây Nguyên sẽ thay đổi”

Bà chủ TH True Milk: “Cứ có đất cho tôi, Tây Nguyên sẽ thay đổi” Minh Đức

Bà Thái Hương lên tiếng sau gợi ý đầu tư của Thống đốc Nguyễn Văn Bình...

BÌNH LUẬN