[Infographic] 5 tỷ phú có thói quen tiết kiệm khác người

Dù sở hữu tài sản khủng, các tỷ phú dưới đây vẫn giữ thói quen chi tiêu đặc biệt tiết kiệm...

Kim Tuyến

08/10/2017 20:59


Nguồn: Forbes/CNBC.

Nguồn: Forbes/CNBC.