Kiểm toán doanh nghiệp 12.500 tỷ của Bộ Xây dựng trước thềm IPO

Idico có tổng tài sản hợp nhất 12.517, nhà nước dự kiến bán hết vốn tại đây vào năm 2018...

Kiểm toán sẽ làm việc trong vòng 60 ngày.

Bạch Dương

11/07/2017 14:58

Kiểm toán Nhà nước vừa ra quyết định kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước trong năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Idico).

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, các khoản nộp ngân sách nhà nước, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước, kiểm toán việc thực hiện quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản theo quy định của nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm tra niên độ tài chính năm 2016 và thời ký trước, sau có liên quan đến công ty. Thời gian kiểm toán trong vòng 60 ngày.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ thành lập đoàn kiểm tra có ông Phạm Thạch là trưởng đoàn. Kiểm toán sẽ kiểm tra báo cáo tài chính của công ty mẹ Idico, cùng các công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An Idico, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Idico, Công ty TNHH MTV Xây dựng Idico, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Idico, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Idico, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quế Võ Idico.

Năm 2016, Idico có doanh thu hợp nhất đạt 4.423 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 448 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 12.517 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

Idico là tổng công ty vốn nhà nước 100% thuộc Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; điện năng; giao thông; vật liệu xây dựng; tham gia nhận thầu thi công xây lắp nhiều dự án có giá trị lớn…

Được thành lập năm 2.000, đến nay công ty có 5 đơn vị trực thuộc, 10 công ty con và 18 công ty liên kết.

Hiện Idico có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sở hữu 108 triệu cổ phần tương ứng 36% vốn điều lệ. Theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt, đến 31/12/2018 Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại Idico.