Nhượng quyền đào tạo doanh nhân

Trường đào tạo doanh nhân Đắc Nhân Tâm sẽ nhận chuyển giao công nghệ đào tạo từ Dale Carnegie (Mỹ) trong vòng 15 năm...

Minh Quang

13/09/2007 09:08

Ngày 12/9, Trường đào tạo Dale Carnegie Training Vietnam đã được khai trương tại Tp.HCM.

Đây là trường đào tạo dành riêng cho doanh nhân được nhượng quyền thương mại đầu tiên ở Việt Nam.

Trường đào tạo doanh nhân Đắc Nhân Tâm nhận chuyển giao công nghệ đào tạo và sử dụng giáo trình của từ Dale Carnegie (Mỹ) trong vòng 15 năm.

Chương trình đào tạo tại Việt Nam sẽ bao gồm nhiều nhóm kỹ năng như nhóm quan hệ giữa con người, kỹ năng giao tiếp, nhóm lãnh đạo, quản lý, nhóm bán hàng và quản lý bán hàng, hoặc nhóm dịch vụ khách hàng.

Dale Carnegie được thành lập gần 100 năm nay, đã mở 200 trường ở 76 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới với trên 8 triệu học viên. Việt Nam là quốc gia thứ 76 nhận nhượng quyền thương mại đào tạo từ Dale Carnegie. Khóa học đầu tiên sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9 này.