Phó thủ tướng làm Trưởng ban tái cơ cấu SBIC

Ban chỉ đạo có 3 phó trưởng ban, là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước...

Năm 2016, SBIC đã bàn giao được 198 sản phẩm, tăng 18 sản phẩm so với mục tiêu đầu năm.

Bảo Quyên

16/02/2017 15:47

Thủ tướng vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có 3 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa (Phó trưởng ban thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà Lê Minh Hưng.

16 Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo một số bộ, ban ngành.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp để tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có 2 tổ công tác và bộ phận điều phối giúp việc. Trong đó, tổ công tác số 1 phụ trách tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tổ công tác số 2 phụ trách tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Bộ phận điều phối giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của quyền Tổng giám đốc SBIC Cao Thành Đồng tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tuần trước, hiện Tổng công ty có gần 6 nghìn lao động trong cơ quan Tổng công ty và 8 đơn vị trực thuộc.

Sau 3 năm tái cơ cấu, hiện doanh nghiệp này cũng đã có những kết quả tích cực ban đầu. Năm 2016, toàn tổng công ty bàn giao được 198 sản phẩm, tăng 18 sản phẩm so với mục tiêu đầu năm. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm giá trị từ thanh lý tàu trong năm 2016 xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra và vẫn có lãi, cơ bản bù đắp được các khoản chi phí để .

Đặc biệt, trong năm 2016 vừa qua, thu nhập bình quân của người lao động tại SBIC đạt 7,64 triệu đồng/người/tháng; cơ bản không nợ lương người lao động và thanh toán các khoản bảo hiểm, phúc lợi xã hội…