“Chính phủ sẽ mở nhiều diễn đàn để lắng nghe ý kiến doanh nhân”

“Chính phủ sẽ mở nhiều diễn đàn để lắng nghe ý kiến doanh nhân”

Bảo Quyên

Thủ tướng khẳng định cái gì tư nhân, xã hội làm được thì để tư nhân, xã hội làm...

“Chính phủ sẽ mở nhiều diễn đàn để lắng nghe ý kiến doanh nhân”

Khởi tố, bắt giam một loạt lãnh đạo Petro Vietnam

Bạch Dương

Hàng loạt lãnh đạo Petro Vietnam bị khởi tố, cấm di chuyển khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra...