Ma Huateng, tỷ phú kín tiếng của công ty ngang ngửa Facebook về vốn hóa

Ma Huateng, tỷ phú kín tiếng của công ty ngang ngửa Facebook về vốn hóa

Thăng Điệp

Chân dung người sáng lập Tencent, công ty Internet số một Trung Quốc hiện nay...

Ma Huateng, tỷ phú kín tiếng của công ty ngang ngửa Facebook về vốn hóa

Công ty của tỷ phú Elon Musk huy động vốn nhờ bán... mũ

Hoài Thu

Tỷ phú này đùa rằng đây là hoạt động "huy động vốn lần đầu bằng mũ", so sánh với việc "huy động vốn lần đầu bằng tiền ảo" (ICO) đang bùng nổ trên thị trường...